Doradztwo i usługi IT

Zarządzanie projektami internetowymi

Każdy projekt IT czy projekt marketingowy stanowiący podstawę dobrego biznesu wymaga skutecznego zarządzania. Zarządzanie projektem internetowym jest działaniem interdyscyplinarnym łączącym specjalistyczną wiedzę informatyczną  z doświadczeniem biznesowym i kreatywnością marketingową. Skuteczne i szybkie połączenie tych domen w jednym projekcie decyduje o sukcesie i rozwoju projektu.

Firma oferuje dedykowane dla każdego projektu usługi zarządzania nimi na każdym z etapów... od projektu, przez prototypowanie i testy, aż po komercyjne wdrożenie i późniejszy rozwój.  Specjaliści i kooperanci z doświadczeniem w wielu domenach budowy i zastosowań internetu są w stanie zbudować na życzenie sprawny zespół kierujący wszelkimi aspektami projektu internetowego... Zatrudnienie specjalistycznego zespołu z zewnątrz pozwala naszym Klientom skupić się na swym biznesie pozostawiając  nadzór nad jego narzędziami specjalistom.

Zapotrzebowanie na usługi w tym zakresie prosimy adresować na aat@lea124.pl

Doradztwo informatyczne w zakresie wykorzystania internetu

Dwie dekady rozwoju internetu w Polsce na przełomie wieków zaowocowały obecnością technik internetowych nie tylko w korporacjach, ale i w domu. Mnogość technologii i potencjalnych zastosowań dla budowy nowoczesnego biznesu i marketingu wymaga fachowego doradztwa IT nawet dla specjalistów w zakresie informatyki czy marketingu.

Firma świadczy szerokie specjalistyczne usługi doradcze dla  biznesu i służb marketingowych w  zakresie niezbędnym dla przygotowania studiów wykonalności, założeń oraz koncepcji nowych projektów internetowych dla biznesu i  marketingu.

Specjaliści i kooperanci firmy obejmują swą wiedzą i doświadczeniem zarówno nowoczesną infrastrukturę IT, systemy zabezpieczeń w internecie, jak i umiejętności projektowania aplikacji internetowych od ich strony graficznej, przez stronę funkcjonalną po technologie baz danych u podstaw takich systemów. Zainteresowanych prosimy o kontakt i nadsyłanie zapytań na aat@lea124.pl