Inwestycje kapitałowe różnego rodzaju

Posiadacze świetnych pomysłów, jak też chcący zmodernizować dzisiejszy biznes lub rewitalizować starą nieruchomość borykają się z trudnością pozyskania kapitału innego niż bankowy kredyt... Borykając się również z trudnością w pozyskaniu biznesowego partnera gotowego współdzielić tak koszty, jak i ryzyko oraz przyszłe zyski.

Firma jest gotowa do partnerskiego współuczestnictwa nie tylko kapitałowego w dobrych przedsięwzięciach wymagających różnorodnego wsparcia i bezpośredniego uczestnictwa.

Specjaliści i kooperanci firmy przedstawiają do dyspozycji naszych biznesowych partnerów szeroką wiedzę i doświadczenie.. finansowe i prawne, organizacyjne i informatyczne... zarządcze i marketingowe...

Poszukujących inwestorów dla swego biznesu czy nowego pomysłu prosimy o email na adres aat@lea124.pl